To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
Prosimy o wybór miasta, które będzie dla Państwa najkorzystniejsze. Jednocześnie informujemy, że szkolenie w podanym terminie odbędzie się w miejscu, w którym otrzymamy największą ilość zgłoszeń. O ostatecznym miejscu szkolenia poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku, gdy w pozostałych miejscowościach zgłosi się co najmniej 12 osób zostanie wyznaczony dodatkowy termin szkolenia do zrealizowania w późniejszym terminie.​ Szkolenie "Restrukturyzacja działalności istniejących spółdzielni socjalnych"_Kielce

Prosimy o wybór miasta, które będzie dla Państwa najkorzystniejsze. Jednocześnie informujemy, że szkolenie w podanym terminie odbędzie się w miejscu, w którym otrzymamy największą ilość zgłoszeń. O ostatecznym miejscu szkolenia poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku, gdy w pozostałych miejscowościach zgłosi się co najmniej 12 osób zostanie wyznaczony dodatkowy termin szkolenia do zrealizowania w późniejszym terminie.​

już niedostępne -
Prosimy o wybór miasta, które będzie dla Państwa najkorzystniejsze. Jednocześnie informujemy, że szkolenie w podanym terminie odbędzie się w miejscu, w którym otrzymamy największą ilość zgłoszeń. O ostatecznym miejscu szkolenia poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku, gdy w pozostałych miejscowościach zgłosi się co najmniej 12 osób zostanie wyznaczony dodatkowy termin szkolenia do zrealizowania w późniejszym terminie.​ Szkolenie "Restrukturyzacja działalności istniejących spółdzielni socjalnych"_Końskie

Prosimy o wybór miasta, które będzie dla Państwa najkorzystniejsze. Jednocześnie informujemy, że szkolenie w podanym terminie odbędzie się w miejscu, w którym otrzymamy największą ilość zgłoszeń. O ostatecznym miejscu szkolenia poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku, gdy w pozostałych miejscowościach zgłosi się co najmniej 12 osób zostanie wyznaczony dodatkowy termin szkolenia do zrealizowania w późniejszym terminie.​

już niedostępne -
Prosimy o wybór miasta, które będzie dla Państwa najkorzystniejsze. Jednocześnie informujemy, że szkolenie w podanym terminie odbędzie się w miejscu, w którym otrzymamy największą ilość zgłoszeń. O ostatecznym miejscu szkolenia poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku, gdy w pozostałych miejscowościach zgłosi się co najmniej 12 osób zostanie wyznaczony dodatkowy termin szkolenia do zrealizowania w późniejszym terminie.​ Szkolenie "Restrukturyzacja działalności istniejących spółdzielni socjalnych"_Starachowice

Prosimy o wybór miasta, które będzie dla Państwa najkorzystniejsze. Jednocześnie informujemy, że szkolenie w podanym terminie odbędzie się w miejscu, w którym otrzymamy największą ilość zgłoszeń. O ostatecznym miejscu szkolenia poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku, gdy w pozostałych miejscowościach zgłosi się co najmniej 12 osób zostanie wyznaczony dodatkowy termin szkolenia do zrealizowania w późniejszym terminie.​

już niedostępne -

Fundacja "PEStka" i Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają na szkolenie poświęcone tematyce restrukturyzacji działalności istniejących spółdzielni socjalnych. Szkolenie odbędzie się 7 września 2017r. Prosimy o wybór miasta, które będzie dla Państwa najkorzystniejsze. Jednocześnie informujemy, że szkolenie w podanym terminie odbędzie się w miejscu, w którym otrzymamy największą ilość zgłoszeń. O ostatecznym miejscu szkolenia poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku, gdy w pozostałych miejscowościach zgłosi się co najmniej 12 osób zostanie wyznaczony dodatkowy termin szkolenia do zrealizowania w późniejszym terminie.

Zakres zagadnień szkolenia:

 • Analiza zasobów i ograniczeń spółdzielni oraz wyznaczenie kierunków działania w oparciu o analizę SWOT spółdzielni socjalnej - praca na konkretnych przypadkach uczestników (1,5 h)
 • Wyniki lustracji oraz szybka ocena sytuacji finansowej spółdzielni jako punkt wyjścia do dalszych działań (1 h)
 • Kierunki dalszych działań:
  • Przyjęcie nowych członków - przebieg procesu wraz z przykładem w kontekście działań restrukturyzacyjnych (1 h)
  • Połączenie spółdzielni socjalnych - przebieg procesu wraz z przykładem w kontekście działań restrukturyzacyjnych (1,5 h)
  • Podział spółdzielni socjalnej (0,5 h)
  • Upadłość spółdzielni - przebieg procesu z uwzględnieniem praktyki dot. spółdzielni socjalnych (0,5 h)
  • Postępowanie restrukturyzacyjne - nowe możliwości wynikające ze zmian od 1 stycznia 2016 r. (0,5 h)
  • Likwidacja spółdzielni - przebieg procesu wraz z przykładem (1 h)
 • Podsumowanie i rekomendacje dla uczestników (1 h)

Prowadzący:

Waldemar Żbik

 • z wykształcenia jest ekonomistą, od 2006 r. zajmuje się spółdzielczością socjalną,
 • przez 4 lata był prezesem Spółdzielni Socjalnej "Szansa i Wsparcie", która była opisana w Atlasie Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej,
 • od 2009 r. posiada uprawnienia lustratora spółdzielni socjalnych,
 • przeprowadził kilka lustracji, w tym w spółdzielniach socjalnych w trakcie likwidacji,
 • prowadził proces łączenia kilku spółdzielni socjalnych,
 • jest autorem wielu publikacji dot. spółdzielczości socjalnej, w tym pakietu zawierającego wzory i przykłady dokumentów wykorzystywanych w spółdzielni,
 • pomagał w założeniu lub prowadzeniu kilkudziesięciu spółdzielni socjalnych na terenie różnych województw,
 • jest autorem bloga www.SpoldzielniaSocjalnaWpraktyce.pl, przez którego dzieli się swoim doświadczeniem.

Dla kogo szkolenie?

Uczestnikami szkolenia mogą być przedstawiciele (pracownicy, wolontariusze, członkowie) podmiotów ekonomii społecznej, z terenu powiatów: skarżyskiego, koneckiego, starachowickiego, ostrowieckiego, kieleckiego i miasta Kielce. Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej to m.in.:

- przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielni socjalnych

-podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ WTZ)

- organizacje pozarządowe

- spółki non-profit

Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest przystąpienie podmiotu do projektu Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Informację na temat projektu oraz dane kontaktowe znajdziecie Państwo na stronie http://koowes.pl/.

Organizator zapewnia materiały piśmiennicze i catering. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020

Zobacz również:

szkolenia szkolenie